Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phiên thứ 30, NHNN bán ra 25.900 lượng vàng

  Ngày 13/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 30 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 25.900 lượng trên tổng số 26.000 lượng chào thầu.

  Đã có 8 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN. Giá trúng thầu cao nhất là 40,63 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là là 40,58 triệu đồng/lượng.

  Về giá cả thị trường, tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng SJC mua vào ở mức 40,43 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 40,68 triệu đồng/lượng, tại Hà Nội, giá vàng SJC mua vào ở mức 40,43 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 40,7 triệu đồng/lượng.

  Giá vàng thế giới cùng thời điểm  là 1388,1 USD/oz. Theo tỷ giá USD/VND bán ra 21.036 đồng/lượng, giá vàng thế giới quy ra VND là 35,18 triệu đồng/lượng. Như vậy giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới ở mức 5,6 triệu đồng/lượng. 

  Như vậy, từ ngày 28/3/2013 đến nay, NHNN đã tổ chức 30 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 761.600 lượng trên tổng số 848.000 lượng chào thầu.

  Theo chinhphu.vn