Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 9 có hơn 400 nông dân sản xuất giỏi

    (VOH) - Tổng kết hoạt động năm 2013, Hội Nông dân Quận 9 (TP.HCM) cho biết, toàn quận có 421 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” các cấp có mức thu nhập từ 20 triệu đồng đến trên 50 triệu đồng/lao động nông nghiệp/năm.

    Đây là kết quả từ quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo định hướng nông nghiệp đô thị của TP. Cách làm cụ thể của quận là tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ vốn vay từ nhiều nguồn đạt hơn 4,7 tỉ đồng cho gần 300 hội viên nông dân. Bên cạnh đó, Hội Nông dân quận 9 trong năm 2013 đã vận động bà con tham gia đóng góp, thực hiện 14 công trình giao thông nông thôn trị giá gần 380 triệu đồng.


    Lê Nguyễn