Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sẽ đưa 5.000 - 7.000 lao động sang Libya làm việc mỗi năm

    Từ năm 2010-2015, bình quân mỗi năm đưa từ 5.000-7.000 lao động (LĐ) đi làm việc tại Libya, trong đó 80% LĐ có nghề - là một trong những mục tiêu Bộ LĐTBXH đề ra nhằm từng bước phát triển bền vững thị phần LĐVN tại Libya đi đôi với nâng cao chất lượng LĐ.

    Lao động Việt Nam chờ xuất cảnh sang Libya làm việc.

    Để thực hiện mục tiêu trên, ngày 28.5, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân đã ban hành Quyết định số 653/QĐ-LĐTBXH phê duyệt đề án tăng cường quản lý LĐVN làm việc tại Libya. Theo đó, các hợp đồng cung ứng LĐ sang làm việc tại Libya phải đảm bảo các quyền lợi và điều kiện làm việc của người LĐ tối thiểu về: Thời hạn hợp đồng, mức lương cơ bản, thời gian làm việc.