Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sẽ nhập khẩu 1,23 triệu tấn giấy

    Theo Bộ Công thương, nhu cầu tiêu dùng giấy của cả nước năm 2012 ước khoảng 2,9 triệu tấn giấy các loại, trong đó nhập khẩu khoảng 1,23 triệu tấn. So với năm 2011, lượng giấy nhập khẩu tăng hơn 230.000 tấn.

    Hiện giá giấy in, giấy viết sản xuất trong nước ở mức giá tương đương với giấy nhập khẩu, trung bình 21 triệu đồng/tấn, còn giá giấy in báo nhập khẩu đang cao. Giấy in báo sản xuất trong nước khoảng 200.000 đồng/tấn, giữ mức 16,2 triệu đồng/tấn.

    TTO