Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tạm ngưng cấp nước tại nhiều nơi ở TP.HCM

    Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) hôm qua cho biết sẽ tạm ngưng cung cấp nước ở một số khu vực để thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng nhà máy nước và hệ thống thiết bị trên mạng lưới cấp nước TP.HCM.

    Công tác này sẽ được thực hiện trong 2 đợt: Đợt thứ nhất từ 22 giờ ngày hôm nay 10.9 đến 4 giờ ngày 11.9; Đợt thứ 2 từ 22 giờ ngày 11.9 đến 4 giờ ngày 12.9. Trong thời gian thực hiện các công tác trên, một số khu vực có thể sẽ bị ngưng cung cấp nước cục bộ trong một thời gian từ 2 - 6 giờ.

    Theo Thanh Niên