Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tăng lãi suất cơ bản lên 9%

  Sau hơn 11 tháng (tính từ 1/12/2009) liên tiếp duy trì ở mức 8%, hôm nay (5/11), Ngân hàng Nhà nước đã quyết định tăng lãi suất cơ bản lên 9%.

   

   Ảnh minh họa

  Ngày 5/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành quyết số 2619/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

  Theo đó, NHNN quy định mức lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam là 9%/năm.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2010 và thay thế Quyết định số 2561/QĐ-NHNN ngày 27/10/2010 của Thống đốc Ngân NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

  Cùng ngày, NHNN ban hành Quyết định 2620/QĐ-NHNN về về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam áp dụng từ ngày 5/11/2010.

  Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 9%/năm; lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 7%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng là 9%/năm.

  Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2664/QĐ-NHNN ngày 25/11/2009 của NHNN.

  Trước đó, trong cuộc họp ngày 3/11, Thường trực Chính phủ có chủ trương không yêu cầu giảm lãi suất trong thời điểm hiện nay, NHNN cho phép các ngân hàng thương mại huy động và cho vay theo thị trường.

  Thường trực Chính phủ yêu cầu NHNN phải sử dụng công cụ thị trường mở và lãi suất của thị trường mở là lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, tỷ lệ dự trữ bắt buộc… để tác động đến mặt bằng lãi suất.

  CP