Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tăng trưởng tín dụng tối đa 17%

  Ngày 13/2, Ngân hàng nhà nước ban hành Chỉ thị số 01 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động của ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012 và giải pháp điều hành tín dụng năm 2012.

  Theo đó, các giải pháp về điều hành tín dụng như sau: Ngân hàng nhà nước (NHNN) giao chỉ tiêu tăng truởng tín dụng cho 4 nhóm tổ chức tín dụng (TCTD): nhóm 1 tăng trưởng tối đa 17%, nhóm 2 tăng trưởng tối đa 15%, nhóm 3 tăng trưởng tối đa 8% và nhóm 4 là không được tăng trưởng.

  Sau 6 tháng, NHNN xem xét chỉ tiêu tăng trưởng đối với các tổ chức tín dụng phù hợp với diễn biến tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ.

  NHNN cũng yêu cầu các TCTD xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong suốt cả năm 2012 (bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá) trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được NHNN thông báo cho từng TCTD. Dư nợ tín dụng gồm: Dư nợ cấp tín dụng theo quy định tại khoản 14 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư 21/2010/TT-NHNN ngày 10/8/2010; Số dư mua trái phiếu doanh nghiệp (trừ trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành), bao gồm số dư mua trái phiếu phát hành lần đầu và mua trên thị trường thứ cấp; dư nợ cho vay bằng nguồn vốn ủy thác của tổ chức khác không phải là TCTD.

  Ảnh minh họa.

  Trên cơ sở kế hoạch tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm 2012, NHNN cũng chỉ đạo các TCTD xây dựng và thực hiện tốc độ tăng trưởng tín dụng từng quý; giao kế hoạch tốc độ tăng trưởng tín dụng từng quý và cả năm 2012 cho các chi nhánh (Sở giao dịch) của mình, đồng thời gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi có chi nhánh (Sở giao dịch) hoạt động để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tín dụng trên địa bàn.

  Chỉ thị cũng lưu ý các TCTD kiểm soát tỷ trọng tín dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích so với tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng trong suốt cả năm 2012 tối đa là 16%. Dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích bao gồm: dư nợ cho vay để đầu tư chứng khoán, trong đó loại trừ dư nợ cho vay đối với người lao động là công ty nhà nước để mua cổ phần phát hành lần dầu khi công ty chuyển thành công ty cổ phần; Dư nợ cho vay đối với nhu cầu vốn để phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng, trong đó loại trừ dư nợ cho vay đối với nhu cầu vốn để xây dựng, sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả tiền nợ bằng tiền lương, tiền công của khách hàng vay; Dư nợ cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, trong đó loại trừ dư nợ cho vay đối với một số nhu cầu vốn: Xây dựng nhà để bán, cho thuê cho người thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; xây dựng nhà ởt cho công nhân khu công nghiệp nhưng không thu tiền thuê nhà hoặc thu tiền thuê với giá thuê không vượt quá mức giá cho thuê nhà ở do UBND cấp tỉnh ban hành mà chi phí xây dựng nhà ơ hoặc chi phí tiền thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập DN; xây dựng các công trình, dự án phát triển nhà ở sắp hoàn thiện và sẽ được bàn giao hoặc đưa vào sử dụng trong năm 2012 theo nội dung hợp đồng trong hoạt động xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua bán nhà ở, hợp đồng thuê tài sản.

  Trường hợp TCTD có mức tăng trưởng tín dụng và/ hoặc tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích vượt mức quy định, NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp hai lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND và các biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh.

  VOV