Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tập đoàn Cao su Việt Nam có 24 dự án trồng cao su ở nước ngoài

    Ngày 7-1, tại hội nghị tổng kết năm 2011, lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam cho biết, tập đoàn hiện có 24 dự án trồng cao su ở nước ngoài, trong đó 15 dự án tại Campuchia và 9 dự án tại Lào.

    Tổng vốn đầu tư cho 24 dự án này đạt gần 20.000 tỷ đồng. Trong đó hơn 70.000ha diện tích đất đã được trồng cao su lên xanh. Năm qua, tập đoàn đã khai thác gần 270.000 tấn mủ cao su, đạt 102% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 1,635 tấn/ha. Tổng doanh thu đạt hơn 33.496 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 3.600 tỷ đồng, lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

    SGGP