Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tháng 11 vẫn tiếp tục thiếu điện

    Theo Tập đoàn điện lực VN (EVN), trong tháng 11 dù vẫn còn khả năng mưa, bão, lũ ở khu vực miền Trung, nhưng tình hình cung cấp điện vẫn tiếp tục khó khăn.

    Dự kiến trong tháng 11, sản lượng điện trung bình toàn hệ thống ở mức 280 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 15.500 -16.000 MW. Hệ thống điện quốc gia  tiếp tục không có dự phòng. EVN cho biết, bên cạnh việc tích nước, khai thác tối đa thủy điện, sẽ phải tiếp tục mua điện Trung Quốc ở mức tối đa.

    Trước đó, trong tháng 10, EVN đã mua 493 triệu kWh điện từ Trung Quốc, lũy kế 10 tháng năm 2010, EVN đã mua của Trung Quốc tới 4.553 triệu kWh. Sản lượng điện mua ngoài tăng là do tháng 10 nước về các hồ thủy điện lớn vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm từ 7-22m, khiến sản lượng thủy điện thiếu hụt khoảng 6,84 tỉ kWh (thủy điện chỉ đạt 2,155 tỉ kWh, giảm 26,53% so với cùng kỳ).

    Theo Thanh Niên