Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • "Thanh long Bình Thuận" được bảo hộ 10 năm tại Mỹ

  Theo UBND tỉnh Bình Thuận, Cơ quan Sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ vừa cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu trong vòng 10 năm cho sản phẩm trái thanh long Bình Thuận.

  Thanh Long Bình Thuận được cấp nhãn hiệu độc quyền tại Mỹ.

  Trái thanh long Bình Thuận được bảo hộ thương hiệu độc quyền trên toàn nước Mỹ. Sau 10 năm có thể được gia hạn.

  Theo đó, nhãn hiệu thanh long Bình Thuận gồm dòng chữ Bình Thuận (viết cách điệu màu xanh) Dragon Fruit (màu đỏ) và hình ảnh trái thanh long.

  Để tránh những rắc rối về bảo hộ thương hiệu độc quyền, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp xuất thanh long sang Mỹ phải sử dụng đúng hình ảnh nhãn hiệu được đăng ký tại Mỹ khi xuất thanh long vào nước này.

  TNO