Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thí điểm chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử

    Ngày 23-5, Hải quan TPHCM đã tổ chức tập huấn cho trên 400 doanh nghiệp về việc áp dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử.

    Đây là một bước tiến mới trong việc thông quan hàng hóa theo phương pháp hải quan điện tử. Về phía doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký việc thực hiện chữ ký số tại các chi cục hải quan; liên hệ các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để được đăng ký, cấp chữ ký kỹ thuật số; nâng cấp phần mềm khai hải quan điện tử để tương thích với việc sử dụng chữ ký kỹ thuật số.
    Trước mắt, ngày 1-6, Hải quan TPHCM sẽ áp dụng thí điểm cho 30 doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan Tân Cảng. Đến ngày 1-7 sẽ mở rộng áp dụng tại tất cả các chi cục thuộc Hải quan TPHCM.

    NLĐO