Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thí điểm quản lý giá thuốc theo thặng số

    Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam cho biết, trước biến động và một số vấn đề tồn tại trong quản lý giá thuốc, liên Bộ Y tế, Tài chính, Công thương mới đây đã thống nhất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý giá thuốc trong thời gian tới.

    Trong số những giải pháp được đưa ra, đáng chú ý là sẽ thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc theo thặng số đối với các loại thuốc do ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả. Đồng thời sửa đổi quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện theo hướng giảm tỷ lệ thặng số bán lẻ tối đa cho phép nhằm từng bước giải quyết tình trạng bác sĩ kê đơn để ăn “hoa hồng” của các hãng dược thông qua hình thức khuyến mãi.

    SGGP