Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thông qua Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch

  Với tỷ lệ tán thành đạt 76,66% trên tổng số ĐBQH, chiều nay, 20/11, QH đã biểu quyết thông qua Luật Căn cước công dân.

  Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu về dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa cho biết, tiếp thu đa số ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý dự thảo Luật, theo đó quy định cấp thẻ Căn cước công dân cho người từ 14 tuổi trở lên và chỉ đạo rà soát, chỉnh lý các quy định liên quan cho phù hợp.

  Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH cũng đã chỉnh lý Điều 21 quy định theo hướng: trường hợp công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân trong thời gian 2 năm trước tuổi quy định phải đổi thẻ thì được tiếp tục sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. Về một số ý kiến đề nghị bổ sung một số thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như tên gọi khác, nhóm máu, tình trạng hôn nhân, một số thông tin về anh, chị, em…; có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về thông tin giới tính, quê quán…; có ý kiến đề nghị phân loại thông tin theo từng nhóm..., tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã bổ sung quy định về thông tin nhóm máu theo hướng đây không phải là thông tin bắt buộc mà theo yêu cầu của công dân.

  Đối với các thông tin khác mà ĐBQH đề nghị, như đã giải trình tại Báo cáo số 756, UBTVQH thấy rằng, những thông tin được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là những thông tin cơ bản về công dân được sử dụng thống nhất trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm phục vụ nhân dân. Những thông tin như tên gọi khác, anh, chị em ruột… sẽ được thu thập, cập nhật trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phù hợp với yêu cầu quản lý của từng ngành, lĩnh vực. Vì vậy, không đưa các nội dung này vào luật.

  Về việc xác lập số định danh cá nhân, UBTVQH đã chỉnh sửa Điều 12, giao Chính phủ quy định cụ thể về cấu trúc số định danh cá nhân.

  Thông qua Luật Hộ tịch: Vẫn giữ giấy khai sinh

  Ngay sau khi thông qua Luật Căn cước công dân, cơ quan lập pháp cũng đã biểu quyết thông qua Luật Hộ tịch với tỷ lệ tán thành 75,65% trên tổng số ĐBQH.

  Dự thảo luật vừa được thông qua vẫn giữ quy định về việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh; đồng thời, bổ sung quy định nội dung giấy khai sinh và giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về hình thức của loại giấy này.

  Ảnh minh họa - Nguồn: HNM.

  Về lệ phí đăng ký hộ tịch, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo đã chỉnh lý, bổ sung đối tượng người khuyết tật được miễn lệ phí đăng ký hộ tịch; đồng thời chỉnh lý quy định việc miễn lệ phí đăng ký hộ tịch được thực hiện đối với các trường hợp đăng ký hộ tịch đúng hạn nhằm khuyến khích việc chấp hành nghiêm chỉnh quy định về đăng ký hộ tịch.

  Liên quan đến nội dung đăng ký khai sinh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc đặt tên cho con là quyền dân sự của cá nhân. Tuy nhiên, khi thực hiện quyền này thì công dân cần cân nhắc, lựa chọn tên phù hợp với văn hóa truyền thống và phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Do đó, mặc dù chưa quy định trong Luật Hộ tịch, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu vấn đề này trong quá trình sửa đổi Bộ luật Dân sự.

  SGGP