Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thu hút FDI theo hướng chọn lọc

    Năm 2011, mục tiêu thu hút vốn FDI được Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đưa ra là khoảng 20 tỷ USD và vốn thực hiện đạt 11 - 11,5 tỷ USD….Ðây là mục tiêu khá khiêm tốn so với số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký (18,59 tỷ USD) và số vốn FDI thực hiện (11 tỷ USD) đã đạt được trong năm 2010.

     Bởi theo Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, năm 2011, hoạt động đầu tư nước ngoài sẽ không chạy theo số lượng mà tập trung nâng cao chất lượng các dự án FDI.
    Với  187,6 triệu USD, vốn FDI đăng ký trong tháng 1 tuy chỉ bằng 15,7% so với cùng kỳ năm 2010 nhưng lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu về thu hút FDI, với 15 dự án đầu tư với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 70 triệu USD, chiếm 37,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 1.

    VOV