Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải có đủ 3 điều kiện

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011.

    Nghị định nêu rõ, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ 3 điều kiện: Một là được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hai là có ít nhất 1 kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn thóc, phù hợp với quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Ba là có ít nhất 1 cơ sở xay, xát thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

    TTXVN