Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tiếp tục giữ nguyên giá bán xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán

  Ngày 19/1, Bộ Tài chính đã có thông báo số 50/TB-BTC về việc điều hành giá xăng dầu.

  Theo đó, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Công Thương, để bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định như quy định hiện hành đối với giá bán các chủng loại xăng, dầu; mức trích Quỹ Bình ổn giá (Quỹ BOG) đối với mặt hàng xăng, dầu; thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu.

  Đồng thời, Bộ Tài chính cũng cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu với lượng xăng, dầu thực tế bán ra, cụ thể, xăng: 1.400 đồng/lít; điezen: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 550 đồng/lít (từ 690 đồng/lít lên 1.240 đồng/lít); dầu hỏa tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 340 đồng/lít (từ 440 đồng/lít lên 780 đồng/lít); dầu madut tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 870 đồng/kg (từ 740 đồng/kg lên 1.610 đồng/kg).

  Thông báo có hiệu lực từ ngày 19/1/2012.

  CL