Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tồn kho ximăng tiếp tục tăng cao

    Sản phẩm tồn kho của Tổng công ty Công nghiệp ximăng VN (Vicem) tiếp tục tăng cao khi tính đến ngày 30-9-2013 lượng ximăng và clinker tồn kho ước mức 1,28 triệu tấn.

    Trong đó, lượng clinker còn tồn khoảng 800.000 tấn, phần còn lại thuộc về ximăng. So với tháng trước, lượng ximăng tồn kho tăng khoảng 200.000 tấn.

    Tuy nhiên, lượng ximăng xuất khẩu của Vicem sau chín tháng đầu năm 2013 ước lên đến 547.000 tấn, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2012.

    Theo Tuổi trẻ