Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TP.HCM: “Siết chặt” giao dịch BĐS

  Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành dự thảo quy chế quản lý hoạt động các sàn giao dịch BĐS trên địa bàn thành phố theo hướng siết chặt hoạt động giao dịch nhằm minh bạch thông tin thị trường.

  Dự thảo quy chế quản lý hoạt động các sàn giao dịch BĐS quy định, định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, các sàn giao dịch phải gửi các xác nhận BĐS và bản thống kê các xác nhận BĐS đã giao dịch qua sàn về cho sở Xây dựng. Đối với các sàn giao dịch BĐS không thực hiện chế độ báo cáo thì sở sẽ báo bộ Xây dựng xóa tên sàn trên website mạng các sàn giao dịch BĐS Việt Nam và thông báo trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường và Đăng ký nhà đất - sở Tài nguyên và Môi trường thành phố không thực hiện thủ tục cấp chủ quyền nhà đất đối với bất động sản giao dịch qua các sàn này.

   

   Dự thảo quy định rõ, định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, các Sàn GD phải gửi các xác nhận BĐS và bản thống kê các xác nhận BĐS đã giao dịch qua sàn về Sở Xây dựng

  Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định một sàn giao dịch BĐS muốn đủ điều kiện hoạt động ở TP.HCM phải thỏa mãn 6 điều kiện. Cụ thể về đăng ký kinh doanh phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc kinh doanh bất động sản. Về nhân sự, người quản lý sàn giao dịch phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS. Sàn phải có tối thiểu hai nhân viên làm công việc môi giới có chứng chỉ môi giới bất động sản. Sàn phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch theo quy định và khi đi vào hoạt động phải có quy chế hoạt động cho sàn…

  Dự thảo cũng đưa ra các chế tài phạt nặng cho vấn đề này. Cụ thể, phạt tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về thành lập và hoạt động sàn giao dịch BĐS với số tiền 50 - 60 triệu đồng. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Trường hợp tái phạm thì bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 1 đến 3 năm hoặc vô thời hạn.

  Bên cạnh các quy định siết hoạt động sàn giao dịch thì dự thảo cũng mở ra những điểm mới. Cụ thể đã nới lỏng điều kiện mở sàn cho các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp nước ngoài.

  (Theo dddn.com)