Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TP.HCM tiếp tục tăng giá nước

    Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết, từ ngày 1.1.2011, giá nước sinh hoạt tại TP.HCM sẽ được điều chỉnh tăng.

    Cụ thể, hộ sử dụng dưới 4m³/người/tháng tăng từ 4.000 đồng lên 4.400 đồng/m³; hộ sử dụng trên 4m³ đến 6m³/người/tháng tăng từ 7.500 đồng lên 8.300 đồng/m³; hộ sử dụng trên 6m³/người/tháng tăng từ 10.000 đồng lên 10.500 đồng/m³. Đơn vị sản xuất tăng từ 6.700 đồng/m³ lên 7.400 đồng/m³; cơ quan đoàn thể hành chính sự nghiệp tăng từ 7.100 đồng/m³ lên 8.100 đồng/m³; đơn vị kinh doanh, dịch vụ, giá nước tăng từ 12.000 đồng/m³ lên 13.500 đồng/m³. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Trước đó, giá nước sạch ở TP.HCM cũng đã tăng từ đầu tháng 3.2010.

    Theo Thanh Niên