Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TP Hồ Chí Minh chú trọng phát triển công nghiệp vi mạch điện tử

  Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển công nghiệp vi mạch điện tử trở thành một ngành kinh tế chủ lực, tăng trưởng cao (từ 20 - 30%/ năm).

  Đây là một trong những nội dung vừa được UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành trong Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch thành phố giai đoạn 2012 – 2020.

  Chương trình này nhằm xây dựng quy trình khép kín và đồng bộ cho ngành công nghiệp vi mạch thành phố; thu hút nguồn nhân lực cao cấp đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành, làm chủ những công nghệ mới và tiên tiến trong lĩnh vực vi mạch; thúc đẩy, tạo mối liên hệ giữa các cộng đồng phát triển vi mạch trên cả nước...


  Chip VN16-32 do Việt Nam sản xuất đã đánh dấu một bước tiến mới của công nghệ vi mạch nội địa - Ảnh: DĐĐT

  Cụ thể, sẽ phát triển công nghiệp vi mạch điện tử thành phố Hồ Chí Minh trở thành một ngành kinh tế chủ lực, tăng trưởng cao (từ 20 - 30%/ năm), làm nền tảng cho sự phát triển chung và thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố; củng cố vị thế của thành phố là mũi nhọn phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của cả nước; thu hút ít nhất 5 tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực vi mạch điện tử đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đào tạo được khoảng 2.000 kỹ sư, kỹ thuật viên... hoạt động trong lĩnh vực này.

  Chinhphu.net