Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM: Giảm gần 34% số vụ xây dựng sai phép, trái phép

    (VOH) - Sở Xây dựng TPHCM vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 133 của UBND TPHCM về việc cho phép thành lập thí điểm thanh tra xây dựng quận - huyện, phường - xã, thị trấn.

    Theo Sở Xây dựng TP, sự ra đời của lực lượng này kết hợp với thanh tra xây dựng của sở đã tạo thành một hệ thống thanh tra xây dựng chuyên ngành xuyên suốt từ TP đến cơ sở. Nhờ đó mà trật tự đô thị trên địa bàn TP có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể trong 2 năm 2008 - 2009, trường hợp vi phạm TRONG XÂY DỰNG, giảm 33,52% so với trước khi thành lập lực lượng này.

    Theo SGGP