Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM: Khởi kiện 1.228 doanh nghiệp nợ BHXH

    Ngày 11-1, ông Cao Văn Sang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, trong năm 2013, BHXH TPHCM đã nộp đơn khởi kiện 1.228 đơn vị sử dụng lao động nợ hơn 334 tỷ đồng tiền BHXH, tăng gấp đôi so vụ kiện năm 2012 và chiếm khoảng 2/3 số vụ khởi kiện của cả nước.

    Tổng số tiền thu hồi hơn 84 tỷ đồng (chiếm 25,2% tổng nợ). Cũng trong năm 2013, TPHCM đã có hơn 670.000 lao động tăng mới, trong đó tăng từ việc phát triển được hơn 9.000 đơn vị nhỏ, tương ứng với hơn 65.000 lao động. Tuy nhiên, cũng có hơn 600.000 lao động giảm do đơn vị giải thể, tạm ngưng hoạt động, chuyển đơn vị khác.

    Theo SGGP