Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM sẽ hoàn thành chuyển đổi, sắp xếp các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc trong quý III

  UBND TP Hồ Chí Minh vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận gia hạn đến ngày 30/9/2010 để thành phố hoàn tất việc chuyển đổi, sắp xếp các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty cổ phần.

  HTML clipboard

  Thành phố cũng chỉ đạo các sở-ngành, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, lãnh đạo 44 đơn vị doanh nghiệp (DN) còn lại khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành việc chuyển đổi, sắp xếp trong quý III/2010.

  Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi, căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương, UBND Thành phố đã và đang tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, như việc không tính quỹ hỗ trợ sắp xếp DN vào vốn điều lệ, khi xác định vốn điều lệ cho công ty nhà nước để thực hiện chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên; thống nhất bổ nhiệm các thành viên HĐQT làm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch HĐTV. Chấp thuận thời gian 6 tháng để các đơn vị chuẩn bị nhân sự thay thế. Đồng thời đẩy nhanh công tác xác định các mặt bằng đất đai, nhà xưởng của DN.

  TTXVN

  .