Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM sẽ lập khu kinh tế đặc biệt

  Khu kinh tế đặc biệt sẽ được xây dựng trên địa bàn quận 7, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ nhằm khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế phát triển của TPHCM

  Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa chỉ đạo Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt của TP và các đơn vị liên quan sớm hoàn thành Đề án thành lập Đặc khu kinh tế của TPHCM.

  Người đứng đầu TP yêu cầu các đơn vị tập trung phân tích sâu, làm rõ sự cần thiết, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi xây dựng Đề án và lý do lựa chọn phát triển Đặc khu kinh tế tại TPHCM; làm rõ ý nghĩa việc thành lập đặc khu kinh tế không chỉ đơn thuần vì lý do kinh tế mà có ý nghĩa to lớn trong tạo việc làm, thu hút các nguồn lực phát triển, mở rộng xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và tri thức quản lý, phát triển tổng hợp vùng trong thời kỳ phát triển mới của TP. Đồng thời, đề án phải xác định cụ thể ngành, lĩnh vực ưu tiên, đóng vai trò động lực phát triển của đặc khu kinh tế; nhất là đánh giá tính khả thi, hiệu quả, lợi ích, tác động và lộ trình thực hiện Đề án.

  Khu kinh tế đặc biệt của TPHCM sẽ được hình thành trên địa bàn quận 7 cùng 3 huyện Nhà Bè, Bình Chánh và Cần Giờ (Ảnh: Vĩnh Phú)

  Theo UBND TP, Khu kinh tế đặc biệt sẽ được xây dựng trên trên địa bàn quận 7, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ nhằm tạo động lực, bước đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, cơ sở hạ tầng… của TP trong những năm tới.

  Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết đây là một chủ trương lớn, đặc biệt quan trọng với tương lai phát triển của TP; được kỳ vọng là mô hình mới của TP, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại và các hoạt động kinh tế gắn với hệ thống cảng biển, du lịch sinh thái.

  Sau khi hoàn thành đề án, UBND TP sẽ có tờ trình để xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP trước khi báo cáo xin ý kiến Chính phủ về chủ trương nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Đặc khu kinh tế của TPHCM.

  Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội TPHCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, định hướng không gian phát triển của TP theo hướng hình thành hệ thống đô thị và khu công nghiệp, phát triển hệ thống khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế thương mại, các khu kinh tế đặc thù khác. TP sẽ tập trung phát triển những ngành, lĩnh vực có lợi thế, hướng đến nâng cao chất lượng tăng trưởng và kinh tế tri thức.

  Nguồn: Ph.Anh/NLĐO