Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

    Ngày 11-8, tại tỉnh Khánh Hòa, gần 80 đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, kế hoạch và đầu tư thuộc 11 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã tham dự Hội thảo triển khai thực hiện chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

    Hội thảo đã cung cấp tài liệu, hướng dẫn các nội dung, vấn đề cần sớm thực hiện ở các tỉnh, thành trong khu vực, như quán triệt nội dung của Nghị định 56/2009, kinh nghiệm về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ sản xuất; mô hình phát triển cụm doanh nghiệp vừa và nhỏ- giải pháp nâng cao tính cạnh tranh và xúc tiến mở rộng thị trường cho đối tượng này tại Việt Nam...

    TTXVN