Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Từ 1/3: Thuốc lá có giá bán tối thiểu là 3.450 đồng/bao mềm

  Đây là giá bán tại kho của doanh nghiệp sản xuất trên phương tiện bên mua, đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; mỗi bao thuốc lá có 20 điếu thuốc.

  Sau khi thống nhất phương án điều chỉnh giá với Bộ Công Thương và trên cơ sở kết quả thẩm định giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước của Bộ Công Thương tại Công văn số 431/BCT-CNN ngày 18/01/2012. Ngày 23/2/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 373 /QĐ-BTC về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc là điếu.
   
  Theo đó, Quyết định quy định giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá loại phổ thông có đầu lọc sản xuất và tiêu thụ trong nước của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá như sau:
   
  + Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao cứng: 4.050 đồng/bao;
  + Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao mềm: 3.450 đồng/bao.
   
  Đây là giá bán tại kho của doanh nghiệp sản xuất trên phương tiện bên mua, đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; mỗi bao thuốc lá có 20 điếu thuốc.
   
  Quyết định cũng nêu rõ, các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá quy định giá bán sản phẩm thuốc lá điếu thuộc thẩm quyền của mình đảm bảo không thấp hơn giá bán tối thiểu theo quy định hiện hành. Trường hợp doanh nghiệp sản xuất thuốc lá bán sản phẩm của mình thấp hơn giá bán tối thiểu đã quy định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
   
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2012.

  theo Bộ tài chính