Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Từ hôm nay 1-4-2012, công khai thêm nhiều thông tin về diễn biến tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  Hôm nay 1-4-2012, Thông tư 35 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định việc công bố và cung cấp thông tin của NHNN bắt đầu có hiệu lực.

  Theo đó, từ nay trên website NHNN (www.sbv.gov.vn) sẽ có thêm gần 20 đầu mục thông tin về diễn biến tiền tệ và hoạt động hệ thống ngân hàng được công bố. Trong đó, đáng chú ý nhất là 5 chỉ số cốt lõi trong bộ chỉ số lành mạnh tài chính của tổ chức tín dụng gồm: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, dư nợ từng lĩnh vực trong tổng dư nợ, ROA (tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản) và ROE (tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu).

  Cũng theo Thông tư 35, các văn bản pháp luật về tiền tệ, ngân hàng do NHNN ban hành sẽ được công bố trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi ban hành. Những thông tin nóng như mua, bán, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, giải thể, thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng hay các xử phạt hành chính cũng sẽ được công bố trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi ban hành văn bản.

  Đây là lần đầu tiên NHNN cởi mở và công khai các số liệu nói trên. Trước đó, trên website của cơ quan này chỉ có các thông tin cơ bản như tỷ giá và lãi suất bình quân liên ngân hàng, lãi suất (cơ bản, tái chiết khấu, tái cấp vốn), tỷ giá giao dịch ngân hàng thương mại…

  Lãnh đạo NHNN cho biết, việc công bố công khai các thông tin nói trên thể hiện tính công khai, minh bạch trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, tiến tới thông lệ, chuẩn mực quốc tế, góp phần định hướng dư luận, hạn chế những thông tin thiếu chính xác, sai lệch gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

  Theo SGGP