Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Từ kết quả kinh tế 9 tháng, TPHCM có thể đạt và vượt mục tiêu kế hoạch năm 2010 (VOH) - Trong 9 tháng đầu năm, nhiều tín hiệu rất khả quan cho thấy chúng ta sẽ đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm trong năm cuối cùng cu

  HTML clipboard

  Vượt qua nhiều khó khăn và biến động của kinh tế thế giới, kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, hàng hóa sản xuất trong nước , nhất là hàng tiêu dùng được tiêu thụ mạnh và chiếm phần lớn thị trường trong nước. Tổng sản phẩm nội địa trong 9 tháng qua đạt tốc độ tăng trưởng 11,2%. Điều này cho chúng ta có cơ sở về 3 tháng còn lại của năm 2010 này với nhiều thuận lợi, sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng của cả năm là 11,5%. Như thế, chúng ta đạt được tốc độ tăng trưởng gần gấp 2 lần so với năm ngoái. Trong đó, tăng cao nhất là khu vực thương mại dịch vụ. Kế đó là lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng. Trong khu vực nông lâm thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 5,2% nhưng lại tăng gần gấp 3 lần so với năm ngoài. Có được những tín hiệu lạc quan và gặt hái được những thành công này là kết quả của sự vận dụng các chủ trương chính sách năng động và linh hoạt từ thực tế yêu cầu của cuộc sống của lãnh đạo và chính quyền Thành phố cùng với sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các doanh nghiệp, các cấp chính quyền và tạo được sự đồng thuận cao của toàn xã hội.

  Sự năng động và linh hoạt được thể hiện khá rõ trong chỉ đạo và đầu tư đúng định hướng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã có hiệu quả bước đầu. Cũng đạt tốc độ tăng trưởng gấp hai lần so với cùng kỳ nhưng điều đáng nói ở đây là các ngành có hàm lượng chất xám cao đang phát triển khá. Thay vì tập trung cho các ngành có giá trị sản lượng cao như dệt may da giày mà hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng thấp như các năm trước đây thì hiện nay các ngành có hàm lượng chất xám cao như lĩnh vực chế tạo cơ khí, kim loại, điện - điện tử, công nghệ thông tin ,đã được ưu tiên hơn trong đầu tư phát triển. Vì vậy mà các ngành này đạt được tốc độ tăng trưởng từ 14-23%. Một điều khá lý thú là ở các ngày này thì khu vực kinh tế trong nước lại có tốc độ tăng trưởng cao hơn của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này, cho chúng ta một cơ sở về nhận định sự phục hồi tăng trưởng sau suy thoái kinh tế toàn cầu của các doanh nghiệp trong nước nhanh hơn so với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

  Lĩnh vực kinh tế chủ chốt thứ hai của Thành phố là thương mại dịch vụ và giá cả, chúng ta cũng gặt hái được kết quả rất khả quan. Trong khi cùng kỳ năm ngoái ở lĩnh vực này chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 17% thì năm nay chúng ta đạt được tốc độ tăng trưởng trên 31%. Điều này càng có ý nghĩa khi mà chúng ta đã kiểm soát và bình ổn rất tốt thị trường giá cả mà những giải pháp và kinh nghiêm của Thành phố được nhân rộng điển hình ra cả nước. Vì thực tế, nếu thương mại và dịch vụ dù có tốc độ tăng trưởng cao nhưng không bình ổn và kiểm soát tốt giá cả thì sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống của người dân thì những con số, tỉ lệ tăng trưởng cao ấy tính thuyết phục không cao và giảm phần ý nghĩa. Điều đáng mừng nữa ở lĩnh vực xuất khẩu chúng ta cũng đạt được con số rất khích lệ. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố tuy tăng trưởng chỉ có 1% nhưng nếu loại trừ hai mặt hàng dầu thô và tái xuất khẩu vàng do khối Trung ương thực hiện thì kim ngạch xuất khẩu do các doanh nghiệp Thành phố thực hiện đạt tốc độ tăng trưởng trên 20%. Chính điều này đã góp phần rất lớn cho các doanh nghiêp làm hàng xuất khẩu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hạn chế lưu kho lâu ngày.

  Từ những kết quả đạt được trong 9 tháng và những chuyển biến tích cực của những tháng còn lại của năm, chúng ta có cơ sở để tin tưởng vào các mục tiêu kế hoạch năm 2010 sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra, tuy còn nhiều diễn biến thị trường phức tạp. Nhưng nhờ những sự phân tích và đánh giá đúng tình hình mà chúng ta đã gặt hái được kết quã vừa qua thì tiếp tục với những giải pháp từ đầu năm và xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời thì mọi khó khăn, phức tạp chúng ta sẽ vượt qua và tiếp tục gặt hái những thành công mới.

  Nguyễn Khánh

  .