Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Văn phòng Chính phủ đề nghị giảm thuế nhập khẩu gas từ 5% xuống 2%

    Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng đã có văn bản số 630 đề nghị Bộ Tài chính xem xét khả năng giảm thuế nhập khẩu khí gas hoá lỏng từ 5% xuống 2% như đề nghị của Hiệp hội Gas Việt Nam.

    Trước đó, Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 40 của Hiệp hội Gas Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị giảm thuế nhập khẩu khí gas hoá lỏng. Theo Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và có văn bản trả lời cho Hiệp hội Gas biết. Cục Quản lý Giá đang cho kiểm tra giá bán lẻ gas tại 5 đầu mối nhập khẩu, dự kiến sẽ có kết quả sau ngày 20-2.

    Theo NLĐ