Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • WB dự báo Việt Nam tăng trưởng 5,7% năm 2012

  Báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm qua (23-5) ở Hà Nội dự báo: trong năm 2012 Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng kinh tế khoảng 5,7%, và lạm phát cuối năm được dự báo giảm xuống còn dưới 10%.

  Theo WB, sau một thời gian dài bất ổn, nền kinh tế Việt Nam đang dần bước vào môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn, đặc biệt là sau khi Chính phủ Việt Nam ban hành và thực hiện Nghị quyết 11 vào tháng 2-2011 nhằm ổn định nền kinh tế và xã hội.

  Tuy nhiên, trong khi nền kinh tế Việt Nam bắt đầu đi vào ổn định, việc thắt chặt đáng kể các chính sách kinh tế vĩ mô, cộng với thực trạng môi trường kinh tế toàn cầu không chắc chắn đã gây ra những ảnh hưởng nhất định trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

  Về nợ công, các chuyên gia của WB cho rằng nợ công của Việt Nam có khả năng duy trì tính bền vững nếu đà phục hồi kinh tế vẫn tiếp tục và các cơ quan chức năng vẫn theo đuổi con đường củng cố tài chính như hiện tại. Phân tích bền vững nợ tại các quốc gia thu nhập thấp của WB cho thấy Việt Nam vẫn thuộc nhóm nguy cơ thấp trước tình hình nợ nước ngoài.

  Báo cáo của WB nhận định, thách thức ngắn hạn về mặt chính sách của Việt Nam là duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô và khôi phục lại niềm tin cho các nhà đầu tư, đồng thời phải giải quyết các vấn đề về cải cách cơ cấu dài hạn. Chính phủ đang đẩy mạnh nỗ lực để tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, quản lý đầu tư công, và lĩnh vực tài chính.

  Tuy nhiên, theo WB, ngay cả khi chỉ thực hiện một phần của các cải cách về cơ cấu, Việt Nam cũng cần phải trở lại với một môi trường kinh tế vĩ mô bền vững hơn, đồng thời đặt nền móng cho hiệu quả và năng suất cao hơn để thúc đẩy tăng trưởng trung và dài hạn. 

  Theo SGGP