Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • WB thông qua khoản tín dụng 70 triệu USD cho VN

  Ngày 9/11, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới đã thông qua khoản tín dụng trị giá 70 triệu USD cho Việt Nam nhằm hỗ trợ chính phủ tăng cường năng lực thể chế cần thiết trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

  Thi công công trình kiên cố hóa đê biển khu vực Đàm Vua. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN) 

  Khoản tín dụng của WB sẽ cung cấp tài chính song song với chương trình hỗ trợ ngân sách từ nhiều nhà tài trợ cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu của Chính phủ.

  Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Chương trình Phát triển Pháp (AfD) sẽ đồng hỗ trợ khoảng 145 triệu USD, Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) sẽ cung cấp khoảng 8 triệu AUD và ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank) cung cấp khoảng 30 triệu USD, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên khoảng 253 triệu USD theo như đề xuất hoạt động của Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam.

  Nguồn tài chính trên được dùng để triển khai ba nội dung: Thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động và các vấn đề liên ngành.

  Các hoạt động này sẽ tập trung vào ngành nước, năng lượng, lồng ghép biến đổi khí hậu vào công tác lập kế hoạch phát triển và tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động cung cấp tài chính phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu.

  Bên cạnh đó, nguồn tín dụng và các khoản hỗ trợ trên sẽ góp phần giúp Việt Nam xây dựng Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu, chuẩn bị một khuôn khổ phối hợp quốc gia nhằm giảm thiểu rủi ro từ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng các cơ chế, thể chế, khuyến khích các nguồn tài chính hỗ trợ hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu./,.

  Theo Vietnam+