Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xử phạt 47 doanh nghiệp bán vàng kém chất lượng

    Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã xử phạt hơn 1 tỷ đồng đối với 47 cửa hàng kinh doanh vàng kém chất lượng so với công bố.

    Quyết định xử phạt được đưa ra sau khi Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra đo tuổi vàng của 50 doanh nghiệp trên địa bàn.

    Trong đó, vàng 24K hàm lượng vàng 98% theo công bố, nhưng kết quả kiểm định nhiều doanh nghiệp chỉ đạt 93%; có nơi chỉ đạt trên 65%. Vàng 18K hàm lượng vàng 75% theo công bố chất lượng nhưng kết quả kiểm định thường chỉ đạt từ 65 - 73%.

    B.T (Theo VTV)