Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Xuất khẩu 1 triệu tấn xi măng trong năm 2010

  Dự kiến năm nay có thêm 13 dây chuyền xi măng mới được đưa vào khai thác với công suất thiết kế 11,7 triệu tấn, cao hơn nhu cầu trong nước khoảng 2 triệu tấn.

  HTML clipboard

  Theo Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Bộ Xây dựng), hiện Việt Nam có 97 dây chuyền xi măng được đầu tư và khai thác với công suất thiết kế 57,4 triệu tấn.

  Dự kiến năm nay có thêm 13 dây chuyền xi măng mới được đưa vào khai thác với công suất thiết kế 11,7 triệu tấn, cao hơn nhu cầu trong nước khoảng 2 triệu tấn.

  Theo kế hoạch, trong năm nay sẽ xuất khẩu 1 triệu tấn xi măng, góp phần xây dựng xi măng Việt Nam thành một ngành công nghiệp mạnh.

  SGGP