Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xuất khẩu gần 5 triệu tấn gạo trong 8 tháng

    Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 8, đã xuất khẩu được hơn 4,773 triệu tấn gạo, đạt trị giá 2 tỷ USD. Trong đó, riêng tháng 8 xuất khẩu khoảng gần 814.000 tấn, trị giá hơn 302 triệu USD. Theo ước tính của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, mức xuất khẩu trong tháng 9 sẽ có khoảng 700.000- 800.000 tấn, tương đương với tháng 8.


    VOV