Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xuất khẩu nhân hạt điều đạt kim ngạch hơn 528 triệu USD

    Hiệp hội Ðiều Việt Nam cho biết, thị trường xuất nhập khẩu hạt điều những tháng đầu năm có nhiều khởi sắc, các doanh nghiệp trong nước đang đẩy mạnh thu mua phục vụ cho xuất khẩu nhưng tháng cuối năm.

    Trong 7 tháng đầu năm, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu hạt điều trong nước đã mua 417 tấn hạt điều nguyên liệu, chế biến và xuất khẩu hơn 98.000 tấn nhân điều, đạt kim ngạch hơn 528 triệu USD. Ðể bảo đảm việc làm cho 150.000 lao động đến niên vụ điều 2010 - 2011, các cơ sở, doanh nghiệp đề nghị các ngân hàng cho vay 1.100 tỷ đồng và 300 triệu USD nhằm mua hết 50.000 tấn điều tồn đọng trong dân./.

    Theo Nhân Dân