Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 10,7 tỷ USD trong 5 tháng

  Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 5/2013 ước đạt 2,186 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2013 lên con số 10,705 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2012.

  Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt trên 5,48 tỷ USD, giảm 13,1%; thuỷ sản ước đạt 2,206 tỷ USD, giảm 5,6%; trong khi lâm sản chính ước đạt 2,105 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2012.

  Xuất khẩu thuỷ sản 5 tháng qua giảm 5,6% (Ảnh: Báo Công thương)

  Đóng góp vào kết quả xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong 5 tháng qua, xuất khẩu gạo ước đạt 2,86 triệu tấn, giá trị đạt 1,265 tỷ USD, giảm 3,2% về khối lượng và giảm 7,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm đạt 445 USD/tấn, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trung Quốc vẫn duy trì là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của nước ta.

  Về ngành hàng cà phê, khối lượng 5 tháng đầu năm ước đạt 697 ngàn tấn, giá trị đạt gần 1,49 tỷ USD, giảm 23,2% về khối lượng và giảm 21,7% về giá trị so cùng kỳ năm 2012. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm đạt 2.172 USD/tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đức và Hoa Kỳ duy trì là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm chiếm tương ứng 13,5% và 11,8% tổng giá trị xuất khẩu.

  Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 287 ngàn tấn với trị giá đạt 759 triệu USD; giảm 16,3% về khối lượng và giảm 26,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2012.

  Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tháng 5 ước đạt 479 triệu USD đưa giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt trên 2,2 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ba thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc đều giảm so với cùng kỳ năm 2012.

  Khối lượng hạt điều xuất khẩu ước đạt 85 ngàn tấn với trị giá 535 triệu USD, tăng 9,7% về lượng và tăng 0,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2012. Giá xuất khẩu trung bình 4 tháng đầu năm đạt 6.130 USD/tấn, giảm 12,0% so với mức giá 6.969 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.

  Khối lượng tiêu xuất khẩu 5 tháng lên 68 ngàn tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu 446 triệu USD, tăng 13,9% về lượng và tăng 9,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

  Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 5 ước đạt 185 ngàn tấn, giá trị đạt 63 triệu USD đưa khối lượng xuất khẩu mặt hàng này 5 tháng đầu năm nay đạt gần 1,88 triệu tấn với giá trị 587 triệu USD, giảm 21,0% về lượng và giảm 16,2% giá trị xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2012.

  Với ngành hàng chè, tổng khối lượng xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 48 ngàn tấn, trị giá đạt 73 triệu USD, giảm 5,6% về lượng nhưng tăng 1,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

  Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ trong 5 tháng đầu năm đạt 2,0 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2012./.

  Theo VOV