Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xuất siêu trên 1 tỷ sang 16 thị trường

    Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong năm 2013, Việt Nam có trao đổi hàng hóa với gần 240 quốc gia và vùng lãnh thổ và đạt tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 264,26 tỷ USD, tăng 15,7% so với năm 2012. Trong đó, số thị trường đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD của xuất khẩu tăng từ 25 thị trường năm 2012 lên 27 thị trường năm 2013 và nhập khẩu tăng từ 13 lên 17 thị trường.

    Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của các thị trường trên 1 tỷ USD chiếm gần 90% kim ngạch xuất khẩu và 88% kim ngạch nhập khẩu cả nước.
    Năm 2013, có tới 16 thị trường Việt Nam xuất siêu trên 1 tỷ USD trong khi số thị trường nhập siêu chỉ là 6 thị trường. Hoa kỳ tiếp tục là thị trường mà Việt Nam đạt thặng dư thương mại lớn nhất với 18,64 tỷ USD. Tiếp đến là các Tiểu vương quốc Ảrập đạt 3,81 tỷ USD

    Theo TTXVN