Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 77% diện tích đất nông nghiệp Kiên Giang chịu ảnh hưởng của xâm ngập mặn

    (VOH) - Trong tổng số 7 huyện của tỉnh Kiên Giang thì 4 huyện thuộc vùng U Minh Thượng chịu thiệt hại nặng nhất bởi xâm ngập mặn với gần 38 ngàn ha trong tổng số 49 ngàn ha của toàn tỉnh.


    VOH