Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bà Nguyễn Thị Lệ: Đại biểu HĐND TP cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm trước cử tri

  (VOH) - Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân TPHCM khóa 9 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.


  Tại kỳ họp này, HĐND đã nghe và và thảo luận dân chủ, có trách nhiệm các báo cáo của các đơn vị được trình bày và gởi đến kỳ họp. Đại biểu đã nhất trí và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Mặt dù tình hình 6 tháng đầu năm 2019 có diễn biến rất phức tạp, nhiều khó khăn, những tồn tại và hạn chế của việc xây dựng và cấp phép xây dựng, các vấn đề về chung cư cũ, chung cư chưa hoàn thiện đã cho người dân vào ở, hay các vấn đề về an ninh trật tự, công tác thanh kiểm tra về PCCC sẽ được chính quyền và các sở ban ngành rà soát, tháo gỡ từng bước.

  Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết HĐND TP đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP trong 6 tháng đầu năm 2019, nhất là những giải pháp trọng tâm theo Nghị quyết HĐND TP đã đề ra cuối năm 2018; xem xét việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND TP; chương trình giám sát năm 2020 của HĐND TP; nghe thông báo kết quả hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn TP; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND TP, Thường trực HĐND TP.

  Sau kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân TP cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu để bảo đảm các nghị quyết của HĐND TP đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Kỳ họp thông qua 20 Nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là Nghị quyết về việc xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo được đầu tư tới 323 tỷ đồng, Nghị quyết thu hồi đất từ 129 dự án vướng nhiều bất cập.

  A.Tuấn