Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an TPHCM phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

  (VOH) - Ngày 24/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an Thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2018 - 2019.


  Tham dự hội nghị có đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đồng chí Trung tướng Lê Đông Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an TP.

  Qua 3 năm, chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an TPHCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chủ động trong công tác và sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc của hai cơ quan; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa hai cơ quan trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

  Trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, hiện nay Ban Tuyên giáo 24/24 quận, huyện ủy đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác với công an quận và cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận, huyện. Các đơn vị đã xác định nội dung phối hợp cụ thể trong công tác tuyên giáo và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy và chữa cháy tại địa phương. Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo và công an tại các quận, huyện đã góp phần mang lại hiệu quả chung trong giữ gìn an ninh, trật tự toàn thành phố trong thời gian qua.

  Qua đó, tuyên truyền về những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng Công an thành phố, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác đã giúp tăng cường mối quan hệ phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giữa 2 cơ quan, tạo sự chủ động và sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến công tác chính trị tư tưởng, qua đó góp phần tạo sự bình an cho người dân TP trong giai đoạn hiện nay.

  Trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục thực hiện 8 nội dung đã xác định trong Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Hai cơ quan cùng phối hợp tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các đối tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các thế lực, phần tử thù địch, phản động, cơ hội chính trị, đầu tư việc tập phản bác các thông tin sai trái trên internet.

  Đồng thời, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, cổ vũ, tuyên dương, giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, giải pháp hay về công tác tư tưởng, văn hóa, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp với các cơ quan báo chí, xuất bản, đặc biệt Đài Truyền hình thành phố có chuyên mục, chuyên đề, chương trình thường xuyên giới thiệu, giao lưu nhân rộng điển hình trong lực lượng công an thành phố.  

  A.Tuấn - Minh Phương