Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ca sĩ Chí Thiện tấm gương học tập theo gương Bác và những nỗ lực không ngừng

    (VOH) - Ca sĩ Chí Thiện được Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương là một trong những cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2018-2019).


    Q.B - A.Tuấn