Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chủ động ủy quyền cho phường xã: tăng tính chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

  (VOH) - Chiều 19/9, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án ủy quyền cho các sở, ngành, UBND các quận - huyện trên địa bàn TP.


  Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các sở, ngành TP và UBND các quận, huyện.

  Báo cáo kết quả sau 8 tháng thực hiện đề án ủy quyền, các sở ngành, quận huyện đều cho biết việc ủy quyền giúp cho các sở - ngành, UBND các quận - huyện chủ động trong công việc, phát huy vai trò của người đứng đầu và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức.

  Thông qua việc ủy quyền đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết vì giảm khâu trung gian khi hồ sơ không phải qua sở  - ngành thẩm định hoặc phải trình UBND TP xem xét, quyết định mà các sở - ngành, UBND các quận - huyện sẽ xem xét theo thẩm quyền đã được ủy quyền.

  Cụ thể, thời gian giải quyết xử lý hồ sơ của quy trình công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục theo quy định là 20 ngày làm việc nhưng khi ủy quyền, Sở LĐ-TB-XH TP thực hiện quy trình giải quyết còn 12 ngày làm việc, rút ngắn 8 ngày so với quy định.

  Việc không qua khâu trung gian khi thực hiện ủy quyền không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết công việc mà còn giúp tiết kiệm chi phí hành chính, văn thư và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

  Từ việc công khai các quy trình giải quyết hồ sơ theo nhiệm vụ ủy quyền trên các phương tiện thông tin và niêm yết tại cơ quan đã góp phần tăng cường hiệu quả trong công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính hiệu quả hơn.

  Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế. Các đơn vị đều khẳng định rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhưng hầu hết lại chưa xác định cụ thể rút ngắn được thời gian bao nhiêu so với trước khi được ủy quyền; chưa đánh giá được mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp sau khi các cơ quan, đơn vị được ủy quyền đối với các nhiệm vụ được ủy quyền có phát sinh hồ sơ.

  Phó chủ tịch UBND TP đồng chí Trần Vĩnh Tuyến đã lắng nghe, ghi nhận ưu điểm của quá trình triển khai đề án trong thời gian qua là chưa phát sinh sai sót ở các đơn vị nhận ủy quyền. Phó chủ tịch UBND TP đề nghị tới đây, cấp quận huyện nên chủ động ủy quyền cho cấp phường xã, tăng tính chủ động cho cấp cơ sở.

  Bên cạnh đó, các sở ngành, quận huyện nghiên cứu thêm các nội dung có thể đề xuất ủy quyền liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền cần đo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

  A.Tuấn - Minh Phương