Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công nhân cần bình tĩnh trước những kích động, lôi kéo

    (VOH) - Trước việc một số đối tượng kích động, gây rối hoặc dùng tiền để kêu gọi công nhân tụ tập đông người, phá hoại tài sản… Công nhân cần hết sức thận trọng, bình tĩnh tránh bị lôi kéo tham gia.


    VOH Online