Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đảng ủy Phường 10, Quận 6 tuyên truyền Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ứng dụng di động

    (VOH) - Từ tháng 7/2019, Đảng ủy Phường 10, Quận 6, TPHCM bắt đầu phổ biến ứng dụng “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” tới tất cả các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.


    Ứng dụng “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” do anh Khưu Thiên Hùng - Bí thư Đảng ủy Phường 10, Quận 6 nghiên cứu và thiết kế - xuất phát từ mong muốn đổi mới hình thức tuyên truyền về Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác tại đơn vị.

    VOH