Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đầu tư, quy hoạch của Nhà nước sẽ dẫn dắt đầu tư tư nhân và nước ngoài cùng tạo động lực tăng trưởng

  (VOH) - Sáng 29/11, Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X khai mạc với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM.


  Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến 7 nội dung, liên quan đến đánh giá về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, cùng một số nội dung giám sát của Thành ủy.

  Phát biểu khai mạc, Bí thư thành uỷ TPHCM đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, hội nghị cần tập trung bàn thảo về chủ đề của năm 2020 trên cơ sở đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm vừa qua và trong cả nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, chủ đề của năm 2020 phải gắn với việc chuẩn bị nhiệm kỳ mới của Đảng bộ thành phố, trong đó đặc biệt chú ý đến yếu tố văn hoá.

  Với tốc độ tăng trưởng của TPHCM trong năm 2019 ước đạt 8,32%, Bí thư Thành uỷ đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đây là tiền đề quan trọng để TP đạt được những mục tiêu cao hơn trong năm tới và nhiệm kỳ 5 năm tới. Đồng chí đánh giá, tăng trưởng của TP mặc dù tăng khá (cao hơn chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ 30%), nhưng chưa phải đã hết tiềm năng. Nhờ nỗ lực ngay từ đầu năm nên thu ngân sách năm nay đã đạt ở tất cả các khối, ước thu 412.000 tỷ đồng, vượt 3,3% kế hoạch. Đây là những kết quả nổi bật trong năm 2019, tuy nhiên cũng cần lưu ý tăng trưởng kinh tế TP tuy khá nhưng chưa hết tiềm năng, vì vậy cần xem xét để phát huy hơn nữa.

  Bí thư Thành ủy đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, năm 2020 Thành phố xem xét, xây dựng 4 nhóm chương trình phát triển của TP, gồm: Đổi mới mạnh mẽ quản lý; đột phá phát triển hạ tầng; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm chủ lực của Thành phố; phát triển nguồn nhân lực và phát huy văn hóa. Về nhiệm vụ 5 năm tới của TP, Bí thư Thành ủy đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu cần xác định rõ. Năm 2005, tỷ trọng kinh tế TP so với cả nước chiếm khoảng 35% và năm 2020 còn 16%. Như vậy trực tiếp đóng góp giảm đi và tư nhân, đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ cao cả về đầu tư lẫn về giá trị nền kinh tế. Vì vậy, cần khẳng định Nhà nước là người định hướng, quy hoạch, dẫn đắt, người đối thoại cùng phát triển.

  Tại hội nghị lần này, Thành ủy TPHCM cũng thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 11; Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác kiểm tra – giám sát, công tác dân vận, sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

  A.Tuấn - Minh Phương