Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Điểm tin 24 giờ - 14/02/2016: Vỡ đường ống nước chứa xút loãng tại Nhà máy Alumin Tân Rai

    Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhôm Lâm Đồng, đơn vị quản lý dự án Tổ hợp bauxite-nhôm Lâm Đồng đã khắc phục xong sự cố vỡ đường ống nước có chứa chất xút dẫn từ hồ bùn đỏ đến Nhà máy tuyển quặng bauxite chảy ra môi trường.


    VOH online (tổng hợp)