Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Điểm tin 24 giờ - 26/5/2016: TPHCM bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội và 105 đại biểu HĐND TPHCM

    Sáng 26/5, Ủy ban Bầu cử TPHCM đã tổ chức đánh giá sơ bộ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM cho biết, TPHCM đã bầu đủ số lượng 30 đại biểu Quốc hội và 105 đại biểu HĐND TPHCM.


    VOH Online (tổng hợp)