Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Điểm tin sáng - 02/9/2016: Phát hiện thêm chất tạo nạc ngoài salbultamol

    (VOH) - Ngoài chất tạo nạc salbultamol và vàng ô đã phát hiện trước đó, mới đây Thanh tra Bộ NN - PTNT cũng phát hiện thêm chất tạo nạc systeamine có trong thứ căn chăn nuôi. Đây là chất có tác dụng kích thích sinh trưởng và tạo nạc đối với vật nuôi.


    VOH Online (Tổng hợp)