Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Học tập Bác phải gắn với ý thức tôn trọng, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

  (VOH) - Sáng 26/9, Quận ủy quận 8 đã tổ chức tọa đàm “50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống ND.


  Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người là dịp quan trọng để mỗi đại diện cấp ủy cơ sở đảng, ban ngành, đoàn thể, chi bộ khu phố một lần nữa tìm về bên Bác; nghiên cứu, học tập qua cuộc đời, sự nghiệp của Bác, qua những lời dạy của Bác để lại, để được tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực, vững vàng hơn trong lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu… Đảng bộ quận 8 đã đoàn kết khơi dậy sức mạnh, phát huy sự sáng tạo, hưởng ứng phong trào thi đua của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển địa phương, đưa quận 8 trở thành một quận nội thị phát triển của thành phố.

  Tại buổi tọa đàm, 41 bài tham luận của các đơn vị gửi về với nội dung phong phú, đa dạng, nêu bật giá trị trường tồn bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng và kiến thiết quê hương, đất nước.

  Các tham luận, ý kiến trình bày tại tọa đàm đều khẳng định giá trị bất hủ và tính thời sự sâu sắc cả về lý luận cũng như thực tiễn của bản Di chúc đối với cách mạng Việt Nam trong việc xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể, gắn với xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng làm rõ những tồn tại trong quá trình thực hiện; đưa ra những giải pháp để việc thực hiện Di chúc, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt hiệu quả cao hơn.

  Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo quận 8 đồng chí Vũ Thị Huỳnh Mai tiếp thu, đánh giá cao những đóng góp quan trọng các bài tham luận, với nội dung trao đổi thẳng thắn, những mặt làm được và chưa được, cũng như các giải pháp trong thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng ý thức tôn trọng của Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

  Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó tăng cường nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, chủ trương của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; chủ động phối hợp với các cơ quan và cấp, ngành trên địa bàn quận làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lý tưởng tốt đẹp góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

  Qua đó thấy được công tác tuyên truyền hiệu quả không chỉ dừng ở những buổi triển khai nội dung mà quan trọng nhất là phải có được hành động cụ thể, từ đó lan tỏa đến mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên.

  A,Tuấn - Minh Phương