Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 30 khóa X

  (VOH) - Ngày 8/7, Hội nghị Thành ủy lần thứ 30 khóa X khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.


  Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh một số kết quả nổi bật Thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - văn hoá - xã hội thành phố tiếp tục phát triển, có kết quả đáng trân trọng, một số lĩnh vực tăng khá như dịch vụ, công nghiệp. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội ổn định.

  Tuy nhiên, TPHCM còn nhiều khó khăn, hạn chế như tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công đạt thấp, tình hình vi phạm xây dựng không phép, sai phép vẫn phức tạp, quản lý xây dựng trái phép còn hạn chế. TPHCM đã nỗ lực cải cách hành chính, nhưng một số chỉ số đánh giá hài lòng vẫn tụt hạng.

  Sau phần khai mạc hội nghị, các đại biểu nghe Tờ trình của Ban thường vụ Thành ủy về dự thảo đề cương tổng quát báo cáo chính trị và tiến độ triển khai kế hoạch chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, triển vọng hoàn thành kế hoạch năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 của 24 quận, huyện và Thành phố, kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá, đề án đô thị thông minh và kết quả thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

  Tại hội nghị lần này, BCH Đảng bộ TPHCM cũng thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  A.Tuấn - Thanh Mai